Wechat follow thumbnail
Wechat follow
  • 24小时急诊热线 : +86 10 59850333
  • 预约服务热线 : 400-8762-747
当前位置 : 首页 > 查找医生
查找医生
 医疗团队
邱美兰
邱美兰澳大利亚澳大利亚
语言:汉语 英语
全科医生
盛红
盛红中国中国
语言:汉语 英语
全科医生
Wennie P.Balawis
Wennie P.Balawis 菲律宾菲律宾
语言:菲律宾语 英语
儿科医生
Joy Oreto
Joy Oreto 菲律宾菲律宾
语言:菲律宾语 英语
儿科医生
周高速
周高速中国中国
语言:汉语、英语
明德医院内科专家
Dr. Vera Kosova 薇拉·克索瓦博士
Dr. Vera Kosova 薇拉·克索瓦博士GermanGerman
语言:德语、英语、俄语
北京明德医院内科医生
包珊丹
包珊丹中国中国
语言:中文、英语、 蒙语
内科医生
张姣
张姣中国中国
语言:汉语、英语
儿科医生